top of page

INFORMATIE

Irrigatie met beregeningstechniek, gewoonlijk beregenen genoemd, is in alle waarschijnlijkheid het meest flexibele en envoudig te gebruiken systeem dat de moderne en deugdzame agrarische ondernemer kan gebruiken. Dit is een agronomische techniek waarvan de basis simpelweg een intelligente reproductie is van een naturlijk fenomeen, regen, geleid en gereguleerd door de mens. Dankzij deze voorwaarde is deze techniek uitstekend geschikt voor elk type gewas en

mm2.jpg

zorgt voor een optimale productie in termen van bruto verkoopbaar product en stabiliserende gewascycli. De automatische beregeningsmachines, beter bekent als ''slangenhaspels'', zijn het afgelopen decenium een constante en progressieve innovatie ondergaan, die voornamelijk  het PET-buisterugwinningsysteem, waar deze machines mee uitgerust zijn, heeft beïnvloed, maar op een nog belangrijkere manier is het geleidelijk

geïnvesteerd in elektronische regelapparatuur op de machine. Dankzij deze echte elektronische programeurs zijn onze machines tegenwoordig in staat  om met absolute precisie elke werkparameter te bewaken, zoals de pluviometrie, FLOW RATE, begin van beregening en het einde en het op afstand verzenden van gegevens via GSM-modules of internetplatformen. Deze voorwaarden hebben het mogelijk gemaakt om te werken met zeer belangrijke druk- en stroombereiken die bijna alle gewasgevallen bestrijken en zich perfect aanpassen aan elk type grond. De evolutionaire fase van deze machines heeft duidelijk ook betrekking op het beheer en het hanteren ervan, waardoor de bediener in absolute veiligheid is dankzij de wijdverspreide introductie van hydraulische servobesturingen en bescherming tegen ongevallenpreventie.

Een detail van fundamenteel belang is de volledige veldwaterverdeling die normaal gesproken op twee manieren plaatsvindt: via langeafstandssproeiers of met een regenvleugels die zijn uitgerust met precisiesproeiers. Met behulp van langeafstandsproeiers kunt u natte stroken tot meer dan 130 meter in totaal bedekken met behoud van een goede waterkwaliteit en waterdichtheid, terwijl het gebruik van regenvleugels meer geschikt is voor

Irrigatore.jpg

tuinbouw- of gewasirrigatie waarbij irrigatie meestal bij het gebladerte van de plant vereist is. In de afgelopen jaren zijn er dankzij de flexibiliteit van het gebruik van de machines nieuwe teelt- en agronomische technieken geïntroduceerd; denk bijvoorbeeld aan de mogelijkeid om vloeibaar digestaat uit de nagisting te verdelen, actieve ingrediënten aan het gewas toe te dienen of fytoiatrische bescherming. Het water dat wordt toegevoegd aan deze producten voedt en beschermdt direct het groeiende gewas dat zijn microklimaat verandert in het geval van ernstige droogte waardoor een constante en geprogrammeerde groei mogelijk is. Ook kunt u voor deze sector gebruik maken van de nieuwste generatie elektronische technologiën en doseerpompen. 

Irrigatore per sito.png

Ten slotte, moet er niet vergeten worden dat de gemiddelde levensduur van een beregeningsmachine gemakkelijk 15 jaar kan zijn. Een periode waarvan de kosten op grote schaal worden beloond door gericht gebruik en alleen in geval van nood, in tegenstelling tot andere systemen. Druppelirrigatie of microsproeiers bijvoorbeeld, deze dwingen landbouwondernemers grote sommen geld in te zetten, ongeacht het potentiële gebruik.

bottom of page